.

ماکروفر در فرهنگ فارسی به معنی تندپز می باشد. این دستگاه نوعی اجاق است که از طریق تاباندن زیر موج الکترومغناطیسی و با به جنبش در آوردن آب و دیگر مولکول های قطبیده در غذا باعث ایجاد گرما می شود که باعث پخت غذا در کمترین زمان ممکن می شود. فروشگاه آنلاین زمزیران به شما در تهیه بهترین نوع این دستگاه در برندهای معتبر سامسونگ، تکنو سنکور و غیره کمک می کند.

دسته بندی محصولات