.

با استفده از تخم مرغ پز به سرعت می توان تعداد زیادی تخم مرغ آماده کرد با این دستگاه تخم مرغها بیش از اندازه سفت یا شل نمی شود همچنین پوسته آن نیز ترک برنمی دارد شما می توانید خرید این دستگاه را به ما بسپارید تا قروشگاه آنلاین زمزیران در بهترین و معتبر ترین برندها مانند سنکور و غیره این کار را برای شما انجام دهد.

دسته بندی محصولات